Sub-categories

Check them out ...

Veterináři bez hranic ČR / Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

About ...(C) Sorrowdy (OEF 2015)

Music enthusiast and vegetarian for most of my life. For well over 20 years I have been working in the nonprofit/advocacy sector, for a couple of years also as a freelance translator and a music journalist (which is kind of going back to my roots, i.e. Jazz Section /1974-86/). Hobbies include "extreme" music, photography, computers/IT, travel, early medieaval history...

Hudební nadšenec a vegetariánka po valnou část svého života. Přes 20 let pracuji v neziskovém sektoru, v posledních letech navíc jako překladatelka a hudební psavkyně (což je obloukem návrat ke kořenům, Jazzové sekci /1974-86/). Koníčky jsou omezeny časem, v každém případě zahrnují zejména "extrémní" hudbu, fotografování, IT, cestování, raný středověk...

More information / další informace:

View Jana Chrzova's profile on LinkedIn

Už zase zavírají muzikanty

Published on May 20, 2012

Fotografie z benefičního koncertu na podporu Pussy Riot – Už zase zavírají muzikanty (15.05.2012 – Lucerna Music Bar) / Photos from a benefit gig in support of Pussy Riot – They’re locking up musicians again (15.05.2012 – Lucerna Music Bar).

Fotogalerie / PhotogalleryFree Pussy Riot - Prague event

Published on May 20, 2012

Akce na podporu Pussy Riot proběhla 15.04.2012 před ruským konzulátem v Praze. Akci zorganizovala Česká ženská lobby. / Prague event in front of Russian consulate was organized by Czech Women Lobby on April 15.

Fotogalerie / Photogallery


Happening na podporu ruských aktivistek ze skupiny Pussy Riot

Published on April 9, 2012

Přijďte společně s námi účastí na happeningu podpořit vězněné ruské aktivistky z feministické punk-rockové skupiny Pussy Riot. Akce se uskuteční 15. dubna od 15.00 před konzulátem Ruské federace (Korunovační 34, Praha 6).


Případ Pussy Riot

Published on April 3, 2012

Tyhle ženské už toho mají od loňského podzimu, kdy vylezly s prvními performancemi v rámci protiputinovského „gerilového aktivismu“, za sebou víc, ale jako vhodná záminka pro zákrok posloužilo jejich vystoupení v chrámu Krista Spasitele v Moskvě 21. února, kde se ve svém stylu „pomodlily“ songem „Bohorodičko, prožeň Putina“. Den po zatčení obou aktivistek byla na internetu zahájena podpisová akce adresovaná patriarchovi Kirillovi s prosbou o jejich osvobození a k datu předání ji podepsalo 5 739 lidí, k tomu se za jejich propuštění konají demonstrace.


Help Pussy Riot

Published on March 30, 2012