Sub-categories

Check them out ...

Veterináři bez hranic ČR / Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

About ...(C) Sorrowdy (OEF 2015)

Music enthusiast and vegetarian for most of my life. For well over 20 years I have been working in the nonprofit/advocacy sector, for a couple of years also as a freelance translator and a music journalist (which is kind of going back to my roots, i.e. Jazz Section /1974-86/). Hobbies include "extreme" music, photography, computers/IT, travel, early medieaval history...

Hudební nadšenec a vegetariánka po valnou část svého života. Přes 20 let pracuji v neziskovém sektoru, v posledních letech navíc jako překladatelka a hudební psavkyně (což je obloukem návrat ke kořenům, Jazzové sekci /1974-86/). Koníčky jsou omezeny časem, v každém případě zahrnují zejména "extrémní" hudbu, fotografování, IT, cestování, raný středověk...

More information / další informace:

View Jana Chrzova's profile on LinkedIn

Punk Aid

Published on April 9, 2012

Na adrese www.punkaid.org/  je možné si za 6 USD stáhnout kompilaci připravenou pro punkery v Acehu. Za výtěžek bude přímo v Indonésii vydáno pak CD, což je pro místní fandy přístupnější nosič, než písničky v mp3.


This international compilation album of bands is called "PUNK AID: ACEH CALLING". The compilation will be a $6 downloadable album including a downloadable booklet. MOVEMENT RECORDS in Jakarta, Indonesia will receive ALL of the profits from this album. They will distribute the money to those who need it. The bands on the compilation will receive no money from this, and neither will I. This is being done for one reason - It's the fucking right thing to do.

There will be two versions of this release. One will be the downloadable version, and another will be a CD version made exclusively for the Indonesian punks who do not have a way to listen to mp3s. This will cost money. Because this compilation is so large it will span 5 CDS. We need to raise $2000 for MOVEMENT RECORDS to make the cd version to provide to the people over there. If you book shows now is the time to start raising money so we can make a CD version for those kids.

 Go to: www.punkaid.org